เบื้องหลังคุณภาพของงานก่อสร้าง คือ คนทำงานที่มีคุณภาพ
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด ไม่เคยหยุดค้นหาคนคุณภาพมาร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียนรู้สู่การเป็นทีมงานก่อสร้างงานประณีตอันดับ 1 ของประเทศ

คุณสมบัติ
01 -
เพศชาย
02 -
อายุ 22 - 35 ปี
03 -
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรือเทียบเท่า
04 -
รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
05 -
มีไหวพริบปฏิภาณ
06 -
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
07 -
เอาใจใส่ ดูแลงานอย่างใกล้ชิด
หน้าที่
01 -
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
02 -
มีความรู้ ความเข้าใจในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
03 -
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานตามมาตรฐานบริษัท
04 -
ประสานงานกับผู้รับเหมาอื่นๆ / ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ
คุณสมบัติ
01 -
เพศชาย
02 -
อายุไม่เกิน 35 ปี
03 -
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
04 -
ขยัน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า
05 -
มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการทำงาน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่
หน้าที่
01 -
ถอดแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบไฟฟ้าของโครงการ
02 -
ควบคุมการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และส่งงานได้ตามที่สัญญากำหนด
คุณสมบัติ
01 -
เพศชาย
02 -
อายุไม่เกิน 35 ปี
03 -
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม / สุขาภิบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
04 -
ขยัน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า
05 -
มีความกระตือรือร้นและตั้งใจในการทำงาน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่
หน้าที่
01 -
ดูแลงานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบน้ำเสียของโครงการ
02 -
ควบคุมการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และส่งงานได้ตามที่สัญญากำหนด
คุณสมบัติ
01 -
ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
02 -
จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป ถึงปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
03 -
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad และโปรแกรมอื่นๆ ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
04 -
สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างได้
05 -
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ขยัน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า
หน้าที่
01 -
เขียนแบบ Shop Drawing / As-Built งานโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AutoCad
คุณสมบัติ
01 -
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
02 -
อายุ 22 - 35 ปี
03 -
รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
04 -
ขยัน อดทน มีไหวพริบปฏิภาณ
05 -
เอาใจใส่ดูแลงานใกล้ชิด
06 -
สามารถทำงานคิดคำนวณต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน
หน้าที่
01 -
ศึกษาแบบและภาพประกอบแบบพร้อมเงื่อนไขการเสนอราคาอย่างรอบคอบและเข้าใจ
02 -
ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด
03 -
ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ
04 -
ตรวจสอบราคาวัสดุ
คุณสมบัติ
01 -
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
02 -
อายุ 22 - 35 ปี
03 -
รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
04 -
ขยัน อดทน มีไหวพริบปฏิภาณ
05 -
เอาใจใส่ดูแลงานใกล้ชิด
06 -
สามารถทำงานคิดคำนวณต่อเนื่องได้อย่างยาวนาน
หน้าที่
01 -
ควบคุมต้นทุนค่าแรง / วัสดุ / เครื่องมือ
02 -
ตรวจสอบการใช้ค่าแรง / ปริมาณการใช้วัสดุ/ แบบการทำงาน (Shop Drawing)
03 -
ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ
คุณสมบัติ
01 -
เพศหญิง
02 -
วุฒิปริญญาตรี
03 -
หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่
01 -
ดูแล ควบคุมการรับ-จ่าย สต็อควัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้าง
คุณสมบัติ
01 -
เพศหญิง
02 -
วุฒิปริญญาตรี
03 -
หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่
01 -
ติดต่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล
02 -
เปรียบเทียบ ต่อรองราคา
คุณสมบัติ
01 -
วุฒิปวส. – ปริญญาตรี
02 -
ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
03 -
อดทนต่อแรงกดดัน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
04 -
หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง / แรงงานต่างด้าว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่
01 -
ติดต่อประสานงานระหว่างออฟฟิศกับไซต์งาน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
02 -
จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน
03 -
ดูแลเรื่องการเบิกวัสดุอุปกรณ์ภายในไซต์งาน
04 -
ดูแลความเป็นระเบียบ ความสะอาดในหน่วยงาน
05 -
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
01 -
เพศหญิง
02 -
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
03 -
ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
หน้าที่
01 -
ลงบัญชี
02 -
ปิดงบ
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า