วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานประณีต อันดับ 1 ของประเทศไทย
คุณทวีวัฒน์ มงคลอดิสัย
(กรรมการผู้จัดการ)
บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด เป็นผู้นำในงานก่อสร้างคุณภาพสูงเรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นบริษัทที่มีช่างฝีมือมากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทยจึงสามารถดำเนินงานก่อสร้าง
อย่างครบวงจร มีความพร้อม ทำงานก่อสร้างที่
หลากหลายทั้งการสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าและสถาปนิกผู้มองหางานก่อสร้างที่มี คุณภาพระดับสูงสุด

ที่ทวีมงคล คุณภาพสร้างได้
NEVER COMPROMISE QUALITY

ประวัติ

2534 - จุดเริ่มต้น

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 10 ปี
คุณทวีวัฒน์ มงคลอดิสัย และ คุณธนวัฒน์ มงคลอดิสัย ได้ก่อตั้งบริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด ด้วยแนวคิดใหม่ในการนำผู้มีความรู้เข้ามา ควบคุมงานและพัฒนางานก่อสร้างให้ก้าวหน้ากว่าบริษัทอื่นๆ ในขณะนั้น

2548 - ก้าวสำคัญ

เมื่อมีความรู้ในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น และเข้าใจความต้องการของลูกค้า มากขึ้น ผู้บริหารของทวีมงคลจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ตั้งเป้าหมาย ให้ทวีมงคลเป็นบริษัทก่อสร้างงานประณีตอันดับ 1 ของประเทศ
พร้อมสร้างมาตรฐานการทำงานให้เหนือกว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

มาตรฐานที่สูงขึ้นทำให้งานก่อสร้างของบริษัทพัฒนาไปอีกระดับ
ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบติดตั้งงานไม้ที่ไม่เห็นหัวตะปู การติดตั้งงานเหล็กรูปพรรณที่ไม่เห็นรอยต่อ
หรือ วิธีการฉาบปูนแบบ Skim coat ที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มใช้ในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก เพื่อให้ได้คุณภาพงานก่อสร้าง ระดับสูงสุด

ปัจจุบัน

บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด เติบโตขึ้นจนมีพนักงานกว่า 250 คน ช่างฝีมือและแรงงานมากกว่า 1,500 คน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา ความมุ่งมั่นเสาะหานวัตกรรมการก่อสร้างใหม่ๆ และความตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทำให้ทวีมงคลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา
และได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทก่อสร้างคุณภาพสูงชั้นนำของไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้งานก่อสร้างของเราสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ทวีมงคลจึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการทำงานก่อสร้างไว้ ดังนี้

  1. กำหนดให้มีการจัดเก็บขยะในพื้นที่ทำงานทุกวันหลังเลิกงาน และห้ามทิ้งขยะทุกชนิดในพื้นที่ก่อสร้าง
  2. กำหนดให้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานทุกวัน
  3. ไม่อนุญาตให้คนงานหรือผู้ที่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างเปิดเครื่องเสียง ที่อาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
  4. เอกสารภายในจะต้องใช้กระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษใช้ซ้ำเท่านั้น

พันธกิจของเรา

  1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานให้สูงขึ้นตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
  3. สร้างระบบบริหารจัดการภาคสนาม ให้มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  4. สร้างสรรค์องค์กรให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร

แม้คุณทวีวัฒน์ และ คุณธนวัฒน์ มงคลอดิสัย จะไม่ได้จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง แต่ทั้งคู่ก็มีใจรักในงานด้านนี้ จึงทำงานด้านธุรกิจก่อสร้างตั้งแต่เรียนจบ จนกระทั่งก่อตั้งบริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด ในปี 2534

คุณทวีวัฒน์ และ คุณธนวัฒน์
เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานก่อสร้าง
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และไม่หยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากขึ้น จนทำให้บริษัททวีมงคลเป็นบริษัทก่อสร้างคุณภาพสูงระดับแนวหน้าของประเทศไทย
ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งทั้ง 2 ท่าน ยังคงทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมงานอยู่เช่นเดิม เพื่อรับประกันว่า งานก่อสร้างของบริษัท จะได้คุณภาพระดับสูงสุดเสมอ
คุณทวีวัฒน์ มงคลอดิสัย - กรรมการผู้จัดการ
คุณธนวัฒน์ มงคลอดิสัย - รองกรรมการผู้จัดการ
คุณอัจฉริยา มงคลอดิสัย
- กรรมการบริหาร
คุณมณีวัลย์ มงคลอดิสัย
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณฐิติเนตร สุดถาวรกุล
- ผู้อำนวยการทั่วไป
คุณพรชัย พจนสัจจะ
- ผู้อำนวยการโครงการ
คุณรัศมี หาคำ
- ผู้อำนวยการโครงการ
คุณสมพร หิรัญฤทธิ์
- ผู้อำนวยการโครงการ
ศุภชัย นุกูลดิษฐ
- ผู้จัดการโครงการอาวุโส
ศรายุทธ หมื่นสุข
- ผู้จัดการโครงการอาวุโส
จตุพล อักษรแหลม
- ผู้จัดการโครงการอาวุโส
วิษณุ เจ็ดวรรณะ
- ผู้จัดการโครงการอาวุโส
จันทร์ศรี หอมขจร
- หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ไม่ได้ก็ทุบ ไม่ดีก็รื้อ
คุณธนวัฒน์ มงคลอดิสัย (รองกรรมการผู้จัดการ)

คุณภาพที่แตกต่าง
ความประณีตที่เหนือกว่า

ทุกรายละเอียดในการก่อสร้าง ล้วนได้รับการใส่ใจจากช่างฝีมือทักษะสูง มาตรฐานของเราเหนือกว่าบริษัทก่อสร้างทั่วไป งานไม้ทั้งหมดต้องไม่เห็นหัวตะปู งานฉาบปูนต้องเรียบเนียน แม้แต่งานที่เมื่อเสร็จแล้วมองไม่เห็น อย่างระบบท่อและสายไฟ ต้องจัดวางอย่างสวยงามเป็นระเบียบ หากผลงานที่ออกมายังไม่ได้มาตรฐานที่เราพึงพอใจ เราไม่รีรอที่จะรื้อทิ้ง เพื่อสร้างใหม่ให้ดียิ่วกว่า


รับประกันไม่จำกัด

สำหรับบ้านและอาคารทุกหลังที่เราสร้าง เรารับประกันความบกพร่องไม่จำกัดระยะเวลา หากท่านพบความบกพร่องที่เกิดจากการ ก่อสร้างเราพร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขให้ทันที

ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ

เราเชื่อว่า ทุกงานออกแบบสามารถสร้างให้เป็นจริงได้ เราพร้อมที่จะคิดค้นนวัตกรรมการ ก่อสร้างใหม่ๆเพื่อ ตอบสนองทุกการออกแบบของสถาปนิกผู้ต้องการ สร้างผลงานที่โดดเด่น ล้ำสมัย เป็นเอกลักษณ์

บริการครบวงจร

มั่นใจได้ในคุณภาพงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหลัง เพราะทวีมงคลเป็นบริษัทก่อสร้าง ที่ชำนาญทั้งงานปูน งานไม้ งานเหล็ก รูปพรรณ รวมถึงงานระบบไฟฟ้าและระบบ สุขาภิบาลเราจึงเป็นผู้ให้บริการงานก่อสร้างคุณภาพ สูงครบวงจรในบริษัทเดียว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า