พุทธรักษา หัวหิน

อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์