บ้านเขาตะเกียบ

อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์